Privacy verklaring

Aarten Boomverzorging

 

Gevestigd aan Bovenweg 84a, 8085 SK Doornspijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

www.aartenboomverzorging.nl

 

Bovenweg 84a

8085 SK Doornspijk

0525-216052

 

Eelco Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Aarten Boomverzorging, bereikbaar via info@aartenboomverzorging.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Aarten Boomverzorging verwerkt persoonsgegevens door gebruik van onze diensten en/of het zelf verstrekken van gegevens.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Aarten Boomverzorging verwerkt alleen persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. Wij gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, anders dan contactverzoeken via ons contactformulier.

 

Aarten Boomverzorging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van betalingen
  • Contact opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Aarten Boomverzorging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Aarten Boomverzorging tussen zit.

 

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

 

Aarten Boomverzorging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Aarten Boomverzorging verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, zoals administratiekantoor en arbodienst, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Aarten Boomverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Aarten Boomverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien

 

Ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien. Daarnaast bestaat het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat er bij ons een verzoek kan gedaan kan worden  om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of bestaan er  andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@aartenboomverzorging.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Aarten Boomverzorging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Aarten Boomverzorging wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Aarten Boomverzorging neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aartenboomverzorging.nl.

 

 

Opgesteld te Doornspijk, 10-11-2023

212