Eikenprocessierups bestrijden

Eikenprocessierups

 

De eikenprocessierups heeft zich in heel Nederland gevestigd. Deze rups van een nachtvlinder kan voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij mensen en dieren.
Doordat natuurlijke vijanden zich nog niet hebben kunnen ontwikkelen is bestrijding op druk bezochte locaties, zoals stads- en dorpskernen, recreatiegebieden, schoolpleinen etc. noodzakelijk. Uitroeien van deze rups is een utopie, maar met de juiste kennis, materieel en vakmanschap is beheersing goed mogelijk. Bij niet bestrijden kan de rupsenpopulatie in één jaar vervijfvoudigen!

Wanneer u op een eigen perceel te maken heeft met de eikenprocessierups, ga dan niet zelf bestrijden maar win eerst deskundig advies bij in ons. Veel eikenbomen zijn echter ook eigendom van gemeentes of provincies. Ook hiervor geldt: ga niet zelf bestrijden maar vraag eerst advies bij ons of bij de gemeente. 

Door onze jarenlange ervaring met het bestrijden van de processierups kunnen wij u voorzien van advies en ondersteunen bij het monitoren en bestrijden van de eikenprocessierups. 

Vanwege een lage overhead, compact materieel en korte communicatielijnen kunnen wij tegen zeer concurrerende tarieven de rupsen effectief bestrijden binnen een van te voren afgesproken reactietijd. Omdat het verwijderen van de eikenprocessierups niet zonder risico’s is volgt Aarten Boomverzorging strikte procedures voor wat betreft veiligheid voor omgeving, beschermende kleding en afvoer en opslag van rupsrestanten.

Vragen over eikenprocessierups?

 

201